This project is read-only.

Otvaranje nove baze

Uz NappDb (koji također dolazi u jednostavnoj instalaciji) nalazi se aplikacija za kreiranje dodatnih baza podataka (Dodaj novu bazu). Pokretanjem aplikacije i unosom naziva nove baze pokrenuti će se skripte iz NappDb foldera koje će kreirati novu bazu podataka.

Te skripte mogu se pokrenuti ručno slijedećim redoslijedom:
schema.sql
data.sql
report.sql
bulk insert tblReportiServer.dat file-a u tablicu tblReportiServer
update9999.sql (redoslijedom sve update fileove)

Pristup novim bazama iz aplikacije

  • Napraviti kopiju Napp folder (klijentske aplikacije)
  • Otvoriti ManageableApp.config datoteku i pred kraj datoteke nalazi se linija:
<add name="netTiersConnectionString" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=nappdb;Integrated Security=True" providerName="DynamicSqlNetTiersProvider"/>
U toj liniji potrebno je zamijeniti tekst nappdb s nazivom baze podataka koja je prethodno napravljena.

Last edited Jan 4, 2013 at 10:15 AM by pweigand, version 1

Comments

No comments yet.