This project is read-only.
1
Vote

Skladište sirovina, proizvodnja i skladište gotovih proizvoda

description

Poštovani,

učenjem vaše aplikacije sam shvatio kako nema modula opisanih u nazivu issuea. U kontnom planu se nalaze samo autogume i sitan inventar. Da li planirate uvesti te module ili se trebamo sami snaći? Ako se radi o ovom drugom, da li je moguće definirati nova konta 3-ojke i nove tipove dokumenata te im napraviti shemu knjiženja, a onda prilikom zaprimanja sirovina na skladište (putem normalne putanje Robno->ulazni->Prijemni list) tu primku povezati s tipom dokumenta koja je definirana u prethodnom koraku?

comments