This project is read-only.
1

Closed

Odobrenje

description

Mislim da bi bilo dobro napraviti jedan dokument s kojim bi mogli fiskalizirati ali da i stavke mogu u minus bilo to fin. ili robno odobrenje. Pošto pokušavam u Račun-otpremnicu kucat neke stavke u minus program ne dozvoljava dodavanje niti jednoga artikla.
Closed Jul 17, 2013 at 8:41 AM by dpeharec

comments

dpeharec wrote Jul 16, 2013 at 7:53 AM

Izdani računi se mogu stornirati u cijelosti ili djelomično i takvi storno računi se fiskaliziraju.