This project is read-only.
1

Closed

Račun 01.07.2013.

description

Naime zakon jasno kaže da PDV nesmije biti obračunat unutar stavke već na kraju računa, kada se mogu očekivati promjene ?

file attachments

Closed Jul 17, 2013 at 8:41 AM by dpeharec

comments

dpeharec wrote Jul 2, 2013 at 7:59 AM

Izmjenjeni računi s tablicom PDV-a u ukupnim iznosima.
Prekopirajte Reporti.dll preko postojeće datoteke (npr. C:\Program Files\NApp)