This project is read-only.
Windows installer paket za instalaciju klijentske aplikacije

Ovaj paket je potreban za instalaciju na računala koja će biti klijenti za server koji sadrži bazu podataka. Ako se koristila jednostavna instalacija za prvo računalo, za dodatna računala koja želimo povezati potreban je samo ovaj instalacijski paket. Naravno, prvo računalo (server) mora omogućiti pristup SQL serveru s ostalih računala (podesiti OS firewall i protokole SQL instance).

Konfiguracija aplikacije

  • ManageableApp.config - Ovdje se nalazi connection string koji će aplikacija koristiti.
  • Napp.exe.config - PromptConnection - ako je true, prilikom pokretanja aplikacije prikazati će se username i password
  • ProfileCatalog.xml - Definira koji moduli će se učitati u aplikaciju.

Last edited Jan 21, 2013 at 8:56 AM by pweigand, version 2

Comments

pweigand Jan 25, 2013 at 11:17 AM 
Za sada ne podržavamo linux distribucije. Dajte svoj glas na: http://napp.codeplex.com/workitem/7

jvzeljeznjak Jan 23, 2013 at 5:47 PM 
if possible to install client on the LINUX baset computer